Engelska

Leicester Square copyright Kaihsu Tai

Engelska är ett västgermanskt språk, dock starkt påverkat av bland annat franska och latin. Det är världens mest spridda språk och fungerar i många delar av världen som lingua franca.

 

© 2010 Lanonet AB