Lanonet (Languages on the Net)

Hej, jag heter Simon. Det är jag som är huvudansvarig för denna sajt och Lanonets verksamhet i allmänt. Engelska är mitt modersmål och jag arbetar som gymnasieskollärare i Stockholm. Jag underviser i engelska, företagsekonomi och entreprenörskap.

Sandra Onourah är den andra huvudperson i vår verksamhet. Sandra erbjuder att antal olika språktjänster.

Lanonet, Sandra och jag är en del av ett utspridd nätverk inom språk undervisning och tjänster. Vi kan på detta sätt erbjuda undervisning och tjänster i ett rad diverse språk. Mina kolleger och jag har skarpat ett antal Internet baserad språkkurser i flera språk för enstaka språklärare samt stora organisationer. Övriga tjänster inkluderar översättningar, documentation hantering och korrekturläsning.

Var god och kontakta oss för att diskutera era språkliga behov.

 

Simon Whittaker

© 2010 Lanonet AB